< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=793595068214294&ev=PageView&noscript=1"/>

GoodWe training 2: Giải pháp giới hạn công suất (Zero Export)

Trong buổi này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về giải pháp này cho cả hệ hòa lưới và lưu trữ, những điều cần lưu ý, cách cài đặt và thiết bị cần có.
Agenda:
10:00 – 10:10: Giới thiệu GoodWe
10:10 – 10:25: Tình hình thị trường năng lượng Việt Nam
10:25 – 11:10: Giải pháp giới hạn công suất – Zero export của GoodWe
11:10 – 11:30: Q&A  
     

 

 

Trainer

Đỗ Hoàng Phương

Vietnam Sale Manager, having more than 15 years experience in the energy industry

Trainer

Đào Trọng Hà

Vietnam Technical Manager, understanding marketing trends of the renewable energy industry, strong sales professional focused in Telecommunication.

Time
Wed,10:00 - 11:30,2021-09-08 GMT+7
Place

Newsletter

Sign up now for the GoodWe Solar Academy newsletter

Copyright © 2021 GoodWe Technologies Co.,Ltd